Cluster Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied omvat geografisch de IJmond t/m het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Het Programma Energietransitie Noordzeekanaalgebied is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat werkt aan de versnelling van de verduurzaming van de industrie en de energie-infrastructuurprojecten.

De industrie, netbeheerders, ondernemersverenigingen en overheden in het Noordzeekanaalgebied hebben een gezamenlijke ambitie: een bijna volledig CO2-neutrale en circulaire economie in 2050. Dat wil het Noordzeekanaalgebied bereiken via het eerder genoemde samenwerkingsverband.

Lees mee over het Programma Energietransitie Noordzeekanaalgebied.

Cluster Energie Strategie

De projecten die het verduurzamen van de industrie in het NZKG mogelijk gaan maken, zijn beschreven in de Cluster Energie Strategie (CES) NZKG. Deze wordt tweejaarlijks geüpdatet om actuele ontwikkelingen mee te nemen. Zo ontstaat er inzicht in transtieplannen van partijen. Ook worden vraag, aanbod en infrastructuur samengebracht.

Ga voor meer informatie naar: www.noordzeekanaalgebied.nl

Versnellingstafels

In versnellingstafels komen belanghebbenden van energiedragers (waterstof, elektriciteit, warmte/stoom en koolstof) op gebied van vraag en aanbod bij elkaar om projecten te bespreken. Er is ook een ‘regionale roadmap’ gemaakt. Daarnaast kunnen partijen gebruikmaken van het versnellingsloket om knelpunten op te lossen en verduurzamingskansen te versnellen.

Talks Energie Transitie (TET)

We gaan het gewoon doen! Dat is het motto van TET Energy Transition. Met het TET-platform biedt het bedrijfsleven uit de Metropoolregio Amsterdam businesscases voor energietransitie die tot navolging of samenwerking leiden. Cases waar andere ondernemers kennis en inspiratie uit opdoen of bij kunnen aanhaken. TET lanceert demo-projecten, deelt ideeën, is innovatief en heeft lef. Zo brengt TET de energietransitie in Amsterdam concreet verder.

Lees meer informatie op de website van TET.

Samenwerking en partners

In het Noordzeekanaalgebied werken lokale overheden, het Rijk, bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen samen. Onderstaande bedrijven en organisaties zijn aangesloten bij het industriecluster Noordzeekanaalgebied:

 

                                           

 

                                  

 

                                           

 

                            

 

                                       

                  

                            

      

Clusterregisseur

Lees meer over clusterregisseur Ingrid Post

Contact accounthouder

Accounthouder Cluster Noordzeekanaalgebied RVO: Jeroen de Beer

Afbeeldingen

Cookie-instellingen