Cluster Rotterdam-Moerdijk

Dit industriecluster omvat het geografische gebied Rotterdam-Moerdijk. Het cluster werkte mede vanuit de Industrietafel van het Klimaatakkoord aan een visie op een duurzame industrie. Met de leden van de klimaattafel Industrie en Haven werken ze aan de energietransitie.

De Industrietafel van het Klimaatakkoord werkt met de klimaattafel Industrie en Haven (Rotterdams klimaatakkoord) werken concreet aan de de energietransitie in het Haven Industrieel Complex (HIC). In 2021 is de eerste Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk opgesteld. In 2022 is die gactualiseerd.

Cluster Energie Strategie

Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van Deltalinqs, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Moerdijk, Stedin en Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) analyseerde niet alleen toekomstige energiestromen en de verduurzamingsplannen van de industrie, maar keek eveneens naar behoud en waar mogelijk versterking van de strategische positie van Rotterdam-Moerdijk in Noordwest-Europa. Dat leidde tot een selectie van 6 projecten. Lees de Cluster Energie Strategie (geactualiseerde versie 2022)

Partners

Clusterregisseur

Lees meer over clusterregisseur Anne-Marie Spierings

Contact accounthouder

Accounthouder Rotterdam-Moerdijk RVO: Halil Aktas.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen