Cluster Chemelot

Het cluster Chemelot is een toonaangevend industrieel cluster dat geografisch samenvalt met de provincie Limburg. Het zwaartepunt van de industriële activiteiten, en daarmee van de CO2-uitstoot, bevindt zich op de chemiesite Chemelot in Geleen.

Een groot aantal ETS-bedrijven in Limburg deel uit van het zogenaamde Limburgse Energie Akkoord (LEA) en wordt er intensief samengewerkt met de Provincie Limburg. Dit alles komt samen in de zogenaamde ‘Chemelottafel’, een breed regionaal afstemmingsoverleg onder voorzitterschap van de Chemelot Executive Director.

De Chemelotsite heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het belangrijkste wat daarvoor moet gebeuren is het verduurzamen van zowel de grondstoffen als de gebruikte energiebronnen. Zo kunnen zowel de producten als de processen CO2-neutraal worden. Op Chemelot zetten we in op het ombouwen van bestaande processen en de opbouw van nieuwe waardenketens en het verlengen van bestaande ketens. Dit alles vergt grote inspanningen en investeringen van alle betrokken bedrijven op de site. Het cluster werkt daarbij samen met de regionale overheden aan een ambitieuze strategie om als Chemelot Circular Hub een toonaangevende Europese circulaire hub te zijn. In het hart van het cluster bevindt zich de Chemelot chemiesite.

Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, zetten we in op:

  • Elektrificatie van processen
  • Duurzame waterstof
  • Vermindering aardgas behoefte
  • Transport en opslag CO2 onder de zeebodem
  • Circulariteit
  • Restwarmte

Meer weten over Chemelot en duurzaamheid? Ga naar de website van Chemelot

Partners

Onderstaande bedrijven en organisaties zijn aangesloten bij het industriecluster Chemelot.

Clusterregisseur

Lees meer over clusterregisseur Mark Verheijen

Contact accounthouder

Afbeeldingen

Cookie-instellingen