Cluster 6

Cluster 6 telt 10 zeer diverse sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, verspreid door heel Nederland. Ook deze bedrijven hard zijn nodig om de energietransitie waar te maken. De sectoren onderschrijven allemaal de klimaatdoelstellingen.

De 10 sectoren onderschrijven de klimaatdoelstellingen en bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid: al een flink aantal jaren zetten zij zich succesvol in om CO₂-uitstoot te verminderen.  Wil je weten welke sectoren hieronder vallen? Ga naar de pagina van de branchevereningen.

Cluster Energie Strategie (CES)

In de Cluster Energie Strategie (CES) beschrijven de sectoren hoe zij de uitstoot van CO2 verder willen verminderen en wat daarvoor nodig is. Want bedrijven willen verder verduurzamen, maar de huidige randvoorwaarden daarvoor sluiten onvoldoende aan op de ambities van de bedrijven. Zo hebben deze bedrijven toegang nodig tot nieuwe duurzame energie-infrastructuur die is berekend op grote opgaven zoals elektrificatie. Met deze CES gaat Cluster 6 in gesprek met provincies en netbeheerders om de uitvoering gezamenlijk vorm te geven. Alleen zo kunnen bedrijven hun innovatiekracht ten volle benutten voor de energietransitie, kan de doelstelling van -55% CO2-uitstoot in 2030 worden behaald en blijven bedrijven competitief.

Bekijk de Cluster Energie Strategie

Clusterregisseur

Lees meer over clusterregisseur Barbara Huneman


Contact accounthouder

Contactpersonen RVO per branche

Afbeeldingen

Cookie-instellingen