Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP)

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) behartigt de belangen van papier- en kartonbedrijven. De VNP heeft 16 leden. In de industrie werken zo'n 4000 werknemers verspreid over 21 fabrieken.

Uitstoot en reductie

  • De sector speelt een cruciale rol in de circulaire, biobased economie.
  • De papierindustrie heeft als doel om in 2030 een CO2-
    emissiereductie van 49% ten opzichte 1990 te verwezenlijken. Dat staat gelijk aan een reductie van 378 kton CO2.
  • In de sector bleef de afgelopen jaren – ondanks een productiestijging van 27 % – het absolute (primaire) energieverbruik gelijk. Papier- en kartonbedrijven realiseerden daarmee een energie-efficiencyverbetering van 23%.

Meer weten?

Website VNP

Cookie-instellingen