Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG)

Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG) vertegenwoordigt de primaire glasindustrie. De primaire glasindustrie bestaat uit bedrijven die op industriële schaal grondstoffen tot glas smelten en dit versmelten en verwerken tot halffabricaten of eindproducten.

Uitstoot en doelen

  • De glasindustrie geeft aan dat de CO2-uitstoot met 80 kton verminderd kan worden in 2030, als er aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan.
  • Dit is 18% minder uitstoot ten opzichte van 2018 en resulteert in een reductie van 44% ten opzichte van 1990.

Aanpak: Routekaart 2050

Voor de periode tot en met 2050 is er nog veel werk te verzetten om de glasindustrie te laten voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs. Een en ander wordt voorbereid in de Routekaart 2050.

Omstreeks 2011/2012 legde de glasindustrie een aanpak vast in de Routekaart 2030.

Meer weten?

Website VNG
 

Cookie-instellingen