Vereniging afvalbedrijven (VA)

De Vereniging Afvalbedrijven vertegenwoordigt de totale Nederlandse afvalketen. De ruim 50 leden werken aan preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten.

De afvalsector speelt een verbindende rol binnen de transitie naar een circulaire economie.

Uitstoot en doelen

  • Er zijn procten in ontwikkeling om energie te leveren aan de glastuinbouw (vervanging zomerstook.) Zo kan de CO2-afvang op de korte termijn groeien naar 0,6 Mton.
  • Door (verdere invulling van vraag van de glastuinbouw en door levering aan en ontwikkeling van andere toepassingen (CO 2 als grondstof ) kan CO2 -afvang en -hergebruik in de afvalsector oplopen naar 2 Mton. Op lange termijn kan de afvang nog verder oplopen.
  • De warmtelevering vanuit AEC’s kan van 15 PJ (2019) doorgroeien naar 20 tot 26 PJ in 2023.
  • Voor 2030 wordt een potentieel van 35 PJ ingeschat. Ruim de helft hiervan betreft duurzame warmte. Hiermee wordt lokale opwekking van warmte/stoom met bijvoorbeeld aardgasoverbodig. Dit resulteert in minder lokale CO2-uitstoot en extra vermeden emissies in de keten.

Meer weten?

Website VA

Cookie-instellingen