Webinars Elektrificatie

De energietransitie stelt bedrijven voor nieuwe uitdagingen en kansen.

Voor de industrie is elektrificatie een belangrijke maatregel om de uitstoot van CO2 terug te brengen en zo verduurzaming te realiseren.

Dit vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën. Tegelijkertijd zal er een sterke toename plaatsvinden van het aanbod van duurzame elektriciteit. Dit geeft weer andere uitdagingen, met name op het gebied van flexibiliteit. Dankzij de uitbreiding van de SDE++ regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog veel vragen en onzekerheden ten aanzien van de businesscase. Daarom willen wij in deze webinar-reeks uitgebreid stilstaan bij 4 of 5 technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf.

 Deelname aan deze webinars is kosteloos.

Aanmelden 

Webinaroverzicht elektrificatie

11 maart               15.00-16.30         e-boilers                                             

1 april                   15.00-16.30         warmtepompen

29 april                 15.00-16.30         elektrolysers

20 mei                  15.00-16.30         nadere info. volgt 

24 juni                  15.00-16.30         nadere info volgt

Hieronder treft u in de mappen de presentaties aan van de webinars die al hebben plaatsgevonden. 

Presentatie webinar 11 maart e-boilers

 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen