Over Cluster 6

Cluster 6 telt negen zeer diverse sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, verspreid door heel Nederland. Zij behoren daarmee niet tot de grote vijf industrieclusters, maar ook deze bedrijven zijn nodig om de energietransitie te realiseren. De sectoren onderschrijven de klimaatdoelstellingen en bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid: al een flink aantal jaren zetten zij zich succesvol in om CO₂-uitstoot te reduceren.


In de Cluster Energie Strategie (CES) beschrijven de sectoren hoe zij de uitstoot van CO2 verder willen verminderen en wat daarvoor nodig is. Want bedrijven willen verder verduurzamen, maar de huidige randvoorwaarden daarvoor sluiten onvoldoende aan op de ambities van de bedrijven. Zo hebben deze bedrijven toegang nodig tot nieuwe duurzame energie-infrastructuur die is berekend op grote opgaven zoals elektrificatie. Met deze CES gaat Cluster 6 in gesprek met provincies en netbeheerders om de uitvoering gezamenlijk vorm te geven. Alleen zo kunnen bedrijven hun innovatiekracht ten volle benutten voor de energietransitie, kan de doelstelling van -55% CO2-uitstoot in 2030 worden behaald en blijven bedrijven competitief.

Bekijk de Cluster Energie Strategie

Nederland staat voor een enorme verbouwing; een CO₂ - en energietransitie. De Nederlandse industrie, verenigd in het koplopersprogamma, heeft plannen opgesteld waarlangs deze enorme verbouwing kan plaats vinden.

 1. KNB: Keramische industrie
 2. FNLI: Levensmiddelenindustrie
 3. VNCI: Chemische industrie
 4. FME/Metaal Nederland: Metallurgische industrie
 5. VNP: Papier- en kartonindustrie
 6. VNG: Glasindustrie
 7. VA: Afval- en recycling sector
 8. NLdigital: ICT-sector
 9. ElementNL: Olie- gas exploratie bedrijven
 10. Dutch Data Center Association
 11. NRK: Kunststoffen industrie

 

Contact

Of zoek naar meer informatie of contact hebben met Cluster 6? Neem contact op met de RVO-accounthouder: Barbara Breimer

 

Cookie-instellingen