Organisatie Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI)

Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) bestaat uit diverse onderdelen. Op deze pagina lees je hoe het NPVI organisatorisch is gestructureerd.

1. Programmamanagement

De programmadirecteur van het NPVI is Karlo van Dam (directeur Verduurzaming Industrie).
Hij wordt hierbij ondersteund door een programmabureau. Dit bureau is ondergebracht bij de directie Verduurzaming Industrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Herm van der Beek is teamleider van het programmabureau NPVI.

2. Stuurgroep

Het programma wordt aangestuurd door een stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van de nationale en decentrale overheid, de industrie, de netwerkbedrijven en de clusters. De leden van de stuurgroep geven samen richting aan de uitvoering van het programma. Het uitvoeringsmandaat ligt bij de individuele leden van de stuurgroep, want de stuurgroep heeft geen zelfstandig mandaat. Leden van de stuurgroep spannen zich in om besluiten uit de stuurgroep uit te voeren binnen hun organisaties.

De stuurgroep komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De minister van Economische Zaken en Klimaat vervult de rol van voorzitter. De programmadirecteur is secretaris van de stuurgroep. Het programmabureau bereidt de vergaderingen voor en maakt hier verslagen van.

3. Platform NPVI

In het Platform NPVI zit een brede vertegenwoordiging vanuit de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stuurgroep. Nienke Homan (voorzitter VNCI) zit het platform voor. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voeren het secretariaat. Het platform komt circa 5 keer per jaar bijeen. Ook functioneert het platform als 'uitvoeringsoverleg industrie’ voor het Klimaatakkoord. Daarnaast vertegenwoordigt het de industrie daarmee in het Nationaal Klimaat Platform (voorzitter: Kees Vendrik).

Leden stuurgroep NPVI:

Leden platform NPVI:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Cluster Rotterdam-Moerdijk
 • Cluster Noordzeekanaalgebied
 • Cluster Noord-Nederland
 • Cluster Chemelot  
 • Cluster Zeeland/West-Brabant
 • Cluster 6
 • VNG
 • VNO-NCW

Meer weten?

Wil je meer weten over NPVI of hoe we werken? Mail dan het programmabureau NPVI. We helpen je graag.

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen